Reglur um verkefnaskil nemenda

Skólinn væntir þess að nemendur sinni náminu samviskusamlega og sýni frumkvæði í verkefnum.

Skilafrestur á verkefnum er til klukkan 23:59 á föstudagskvöldum. Frestur er nánast aldrei gefinn á verkefnaskilum. Eina undantekningin eru mjög alvarleg veikindi nemanda eða fráfall náins ættingja. Skólameistari Hrafnhildur Hallvarðsdóttir hrafnhildur@fsn.is er eini starfsmaðurinn sem hefur heimild til að gefa leyfi fyrir því að verkefnum sé skilað utan skilatíma.

Í FSN er allt námsmat leiðsagnarmat og því þurfa nemendur að skila verkefnum á réttum tíma til að fá þau metin.

Það er nauðsynlegt að nemendur fari daglega inn í kennsluumsjónarkerfið til að fylgjast með verkefnavinnu og fyrirmælum frá kennurum.

 Í áfanganum Kröfur FSN til ritgerða og verkefnavinnu - Námstækni eru nauðsynlegar leiðbeiningar fyrir nemendur skólans.    Fréttir

    (There are no discussion topics yet in this forum)