Áfanginn er byrjunaráfangi í sálfræði. Fræðigreinin sálfræði er kynnt fyrir nemendum, upphaf hennar og þróun. Helstu kenningar og fræðimenn sálfræðinnar eru skoðaðar. Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í sálfræði eru kynntar fyrir nemendum og nemendur vinna verkefni þar sem þeir spreyta sig á vísindalegum vinnubrögðum sálfræðinnar. Grunnhugtök og sálfræðistefnur eru kynntar og sérstaklega er komið inn á námssálarfræðina og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferðir. Sérstaklega er fjallað um samspil á milli hugsunar, hegðunar og tilfinninga. Sjálfsmynd nemenda og mannleg samskipti eru skoðuð og aðferðir sálfræðinnar skoðaðar sem nýta má til að auka sjálfþekkingu og hamingju nemenda.

Áfanginn er byrjunaráfangi í sálfræði. Fræðigreinin sálfræði er kynnt fyrir nemendum, upphaf hennar og þróun. Helstu kenningar og fræðimenn sálfræðinnar eru skoðaðar. Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í sálfræði eru kynntar fyrir nemendum og nemendur vinna verkefni þar sem þeir spreyta sig á vísindalegum vinnubrögðum sálfræðinnar. Grunnhugtök og sálfræðistefnur eru kynntar og sérstaklega er komið inn á námssálarfræðina og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferðir. Sérstaklega er fjallað um samspil á milli hugsunar, hegðunar og tilfinninga. Sjálfsmynd nemenda og mannleg samskipti eru skoðuð og aðferðir sálfræðinnar skoðaðar sem nýta má til að auka sjálfþekkingu og hamingju nemenda.

Í þessum áfanga er fjallað um stöðu kynjanna víðsvegar um heiminn í nútíð og fortíð. Atriði sem geta verið tekin til umfjöllunar eru: völd og virðing kynjanna í ýmsum löndum, hlutverk kynjanna í stríði/átökum, fæðingarorlof, menntun kynja, konur í áhrifastöðum, mansal, samkynhneigð, jafnréttisbarátta og kynin á vinnumarkaði. Lögð er áhersla á umræður og lýðræðislega nálgun í kennslunni. Nemendur eru hvattir til að taka mikinn þátt og hafa áhrif á efnisþætti áfangans. Áfanginn byggir á virkni og þátttöku nemenda þar sem reynir sjálfstæð vinnubrögð jafnt í öflun efnis og miðlun þess.

Jákvæð sálfræði er ný grein innan sálfræðinnar. Þeir sem leggja stund á hana beina athyglinni að heilbrigði, hamingju og ýmsu sem gerir daglegt líf innihaldsríkara fremur en að fást við vandamál og sjúkdóma. Áhersla er lögð á að greina hugsun, hegðun, tilfinningar og lífsstíl þeirra sem eru jákvæðir, hamingjusamir og njóta almennrar velgengni í lífinu eða á einstökum sviðum þess. Fjallað er sérstaklega um tengsl jákvæðra hugsana og jákvæðra athafna og möguleika þess að hækka hlutfall jákvæðni á kostnað neikvæðini í lífi sínu, svokallað jákvæðnihlutfall. Gerðar verða verklegar æfingar og nemendur kynnast eigin styrkleikum á kerfisbundinn hátt.

Nemendur kynnast jákvæðri sálfræði sem fræðigrein og hvernig hægt er að nýta hana í daglegu lífi. 


Áfanginn er byrjunaráfangi í heimspeki og leggur áherslu á gagnrýna hugsun. Helstu rökvillur í orðræðum manna á milli verða greindar. Nokkrir heimspekingar verða kynntir og kenningar þeirra með margvíslegum hætti, m.a. í gegnum kvikmyndir. Heimspekileg samræðulist verður í hávegum höfð þar sem reynt er að fá fram sem flest sjónarmið og komast að málamiðlun í umræðum. Heimspekigöngur verða farnar sem reyna jafnt á andlegan sem og líkamlegan styrk viðkomandi. ,, Mens sana in corpore sano"

Í þessum áfanga er farið í megindlegar og eigindlegar rannsóknir innan félagsfræðinnar.

Áfanginn er undanfari að frekara námi í félags-og hugvísindum. Eftirfarandi félags-og hugvísindagreinar verða til umfjöllunar í áfanganum:  Félagsfræði, mannfræði, sálfræði, uppeldisfræði, stjórnmálafræði, afbrotafræði, heimspeki. Nemendur fá innsýn í viðfangsefni fræðigreinanna, aðferðafræði þeirra og helstu hugtökum. Reynt er að tengja námsefni áfangans nútímanum og daglegum veruleika nemenda. Nemendur afla upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum og læra að meta eigið vinnuframlag og annarra.

Í áfanganum verða helstu afbrotafræðiflokkar kynntir og sér í lagi fíkniefnaglæpir, mansal, heimilisofbeldi, götuofbeldi, morð, nauðganir, hryðjuverk, stríðsglæpir, hvítflibbaglæpir og kvennaafbrot. Við skoðum afbrot og greinum í gegnum kvikmyndir. Helstu afbrotafræðikenningar verða kynntar og hvers vegna menn leiðast út í afbrot. Við kynnum okkur refsistefnuna sem stjórnvöld landsins fylgja, og fangelsismál og tíðni framinna afbrota hér á landi.